İşyeri Hekimliği Kursu, İş Güvenliği Kursu / İSG Kursu / İSG Eğitimi
İşyeri Hekimliği Kursu

İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİMLERİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Neden Önemlidir?

İşyeri Hekimliği Kursu olan Yeni Uzman Akademi olarak uzman eğitimciler, geniş döküman arşivi, güleryüzlü eğitim danışmanlarımız ile iş güvenliği kursu, işyeri hekimliği kursu, işyeri hemşireliği kursu eğitimlerini vermekteyiz.

Dünyada ve ülkemizdeki sanayileşmenin artması doğrultusunda iş yerlerinde görülen iş kazası ve meslek hastalığı oranlarında da artış yaşanmaktadır.  Bu nedenle çalışanların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak, beden ve ruh sağlıklarını korumak için iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması büyük önem taşır.

İş sağlığı ve güvenliğine teknik açıdan bakıldığında işin yapılması esnasında çalışanların karşılaştıkları tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması odak noktayı oluştururken sağlık bilimleri açısından ise meslek hastalıkları ve iş kazalarından kaynaklanan yaralanmalardan korunma ve tedavi boyutu ön plana çıkmaktadır.

Meslek Hastalıkları Nedir?

Meslek hastalığı, çalışanın yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları sebebi ile uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir. İşle ilgili hastalıklar, ortaya çıkış nedeni karmaşık olan, oluşmasında ve gelişmesinde çalışma ortamı ve çalışma şeklinin diğer sebepler arasında önemli faktör olduğu hastalıklardır.

Meslek hastalıklarının etkilediği organlara göre ve sebep olan etkene göre iki grupta incelemek mümkündür. Meslek hastalıkları işyeri hekimleri tarafından araştırılır ve çalışanların meslek hastalıklarına maruz kalmaması için de yine işyeri hekimleri tarafından önlemler alınır.

İşyeri Hekimi Kimdir?

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimdir. İşyeri hekimliği, hekimliğin ötesinde üst düzey bir eğitim ve bilgi birikimi gerektirir.

Kimler İşyeri Hekimi Olabilir?

İşyeri hekim olarak devlet dairelerinde veya özel kuruluşlarda çalışabilmek için ilgili bakanlık tarafından bazı şartlar koşulmuştur. İşyeri hekimleri;

 • İşyeri hekimliği eğitimi alma
 • İşyeri hekimliği sınavlarında başarı olma
 • İşyeri hekimliği sertifikasına sahip olma, şartlarını taşıyor olması gerekir.

İşyeri Hekimliği Eğitimleri

İşyeri hekimliği eğitimleri bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları tarafından yapılır. Eğitim kurumumuz işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi, başta İstanbul olmak üzere birçok ilde faaliyet gösteriyor. İşyeri hekimliği eğitimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlediği plan ve programa uygun olarak düzenler.

İşyeri Hekimliği Kursu Başvuruları

İstanbul işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi’den eğitim almak isteyen hekimlerimizin;

 • Ülkemizdeki üniversitelerden alınmış mezun belgesine veya
 • Yurtdışından mezun ise YÖK’ten alınmış denklik belgesine sahip olmaları gerekir.

Kayıt için ayrıca;

 • Diploma, geçici mezuniyet belgesi veya e-devlet üzerinden alınmış mezun belgesi
 • Kimlik
 • Başvuru dilekçesi
 • E-devletten bireysel vukuatlı nüfus kayıt örneği ( sadece evli bayanlar için)

Not: Bazı özel durumlarda Yeni Uzman Akademi işyeri hekimliği tarafından ek belge istenebilir.

İşyeri Hekimliği Eğitimleri

Başta İstanbul’da olmak üzere birçok ilde faaliyet gösteren Yeni Uzman Akademi’de işyeri hekimliği eğitimleri bağlı olduğu bakanlığın direktiflerine göre gerçekleştirilir.

İstanbul İşyeri Hekimliği Kursu Yeni Uzman Akademi’de Eğitimler;

İstanbul işyeri hekimliği kursu olarak eğitimlerimizi bağlı bulunduğumuz bakanlığın yani Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının direktiflerine göre düzenlenir.  İşyeri hekimliği eğitimlerini; offline, online ve pratik eğitim olmak üzere 3 kısımda gerçekleştiriyoruz.

Offline Eğitimler: İstanbul işyeri hekimliği kursu olarak uzun yıllardır eğitim faaliyetlerine devam eden Yeni Uzman Akademi’nin uzaktan eğitim sistemi üzerinden yapılır. Offline eğitimler, çevrimdışı dersler olarak da bilinir. Bu derslerin toplam süresi 90 saattir. Dersler sisteme kayıtlı olduğu için katılımcılarımız diledikleri zaman aralığında derslere girme şansına sahiptirler.

Online Eğitimler: İstanbul’da hem Anadolu Yakası’nda hem de Avrupa Yakası’nda faaliyet gösteren eğitim kurumumuz Yeni Uzman Akademi’de 90 saat olarak yapılır. Bu dersler, çevrimiçi, eşzamanlı dersler olarak da literatüre girmiştir. Bu derslerin toplam süresi ise 90 saattir. Bir gün de en fazla 6 saat olarak yapılır.

Pratik Eğitimler: Toplam eğitim süresi 40 saattir. İşyeri hekimliği eğitimlerinin son kısmıdır. Staj eğitimi olarak da adlandırılır. İstanbul işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin katılımcıları için uygun gördüğü işyerlerinde yapılır. Bir günde en fazla 8 olacak şekilde yapılır. İşyeri hekimlerinin gözetiminde gerçekleştirilir.

İşyeri Hekimliği Sınavları

İşyeri hekimliği sınavları bakanlığın görevlendirmesi ÖSYM tarafından yılda iki defa gerçekleştirilir. Sınavlar yılda iki defa düzenlenir. İlk sınav mayıs ayında, ikinci sınav ise aralık ayında gerçekleştirilir. Eğitim kurumumuz İstanbul işyeri hekimliği kursu Yeni Uzun Akademi’de kursunu tamamlayan katılımcılarımız işyeri hekimliği sınavına girerek başarılı olmak zorundadır. İşyeri hekimlerinin 50 soruluk testte en az 35 soruya doğru cevap vermeleri ve 70 puan almaları gerekir.

İşyeri Hekimliği Sertifikası

İşyeri hekimliği kursu kurumumuz Yeni Uzman Akademi’de eğitim alan katılımcılarımız, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavda başarılı olmaları üzerine gerekli işlemleri gerçekleştirmelerinin ardından, işyeri hekimliği sertifikaları İSG Katip programına işlenir. Böylelikle katılımcılarımız işyeri hekimliği unvanı ile hizmet vermeye başlayabilirler.

İstanbul’da İşyeri Hekimliği Kursu Denilince Neden Yeni Uzman Akademi Gelir?

İş sağlığı ve güvenliği oldukça önemli bir kavramdır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önem arz eder. İş sağlığı hizmetleri iş güvenliği uzmanları tarafından gerçekleştirilirken; iş sağlı hizmetleri de işyeri hekimleri tarafından gerçekleştirilir.

İş sağlığı çalışanın sadece çalıştığı zaman dilimini kapsayan bir kavram değildir. Meslek hastalıkları başta olmak üzere birçok nedenden kaynaklı, iş sağlığı çalışanın çalışma zamanı gibi, çalışma zamanı dışındaki dönemi hatta emeklilik dönemini dahi kapsar. O yüzden iş sağlığı göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir.  Bu nedenle de işyeri hekimliği haliyle de işyeri hekimliği eğitimleri de büyük önem arz eder.

İşyeri hekimliği eğitimlerini kaliteli bir eğitim kurumu ile uygun ödeme şartlarında almak isteyenler; kursumuza müracaat ediyorlar. Yani İSG eğitimleri ile ilgilenen herkesin aşina olduğu isme İstanbul işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi’ye geliyorlar.

İstanbul’da işyeri hekimliği kursu olarak faaliyet gösteren kurumumuz Yeni Uzman Akademi katılımcılarına birçok imkânlar sunuyor;

 • Konu Anlatımı Kitabı
 • Deneme Kitabı
 • Sınav Öncesi Konu Tekrarı ve Soru Çözüm Kampı
 • WhatsApp Çalışma Grupları
 • Online Derslere Tekrar Girme İmkânı
 • Ders Videoları
 • Dijital Ders Notları
 • Hap Bilgiler
 • Online Deneme Sınavları

İstanbul İş Güvenliği Kursu Yeni Uzman Akademili olmanın avantajları bunlarla da sınırlı değil.   Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip ederek; İSG alanındaki gelişmeleri takip edebilirsiniz. Ayrıca ana sayfamız üzerinden tüm konu konu düzenlenmiş ders notlarımızdan da ücretsiz olarak tüm katılımcılarımız yararlanabilir.